Börtönmisszió

Esély a változásra és újrakezdésre...

Esély a változásra és újrakezdésre... Önmagában már az, hogy valaki elveszíti a szabadságát tragédia. De ami még ennél is nagyobb tragédia az, ha valaki a szabadsága mellett még attól is megvan fosztva, hogy tiszta lappal újra kezdje az életét. Mint az nagyon is jól tudjuk, a börtönből szabadultaknak vajmi kevés esélyük van arra, hogy visszaintegrálódjanak a társadalomba.

Ennek talán a legfőbb oka az, hogy a fegyintézetekben többnyire nem történik meg az elítéltek átnevelése, sőt nagyon sok esetben rosszabb állapotban kerülnek ki a börtönből, mint ahogyan bekerültek. Ezért a társadalomnak előítéletei vannak a börtönviselt emberek iránt és ahelyett, hogy a társadalom összefogna és segítene ezeknek az embereknek visszailleszkedni, nagymértékben megnehezíti azt, kitermelve ezzel, egy masszív bűnözői réteget.

Alapítványunk azért hozta létre a börtönszolgálatát, hogy ezen az áldatlan állapoton némiképp változtatni tudjon. Segíteni szeretnénk az elítélteknek abban, hogy valódi változás álljon be az életükbe és könnyebben vissza tudjanak térni a normális, becsületes élethez.

Mély meggyőződésünk, hogy a kirekesztés csak olaj a tűzre, és ahelyett, hogy bármit is megoldana, csak ront a helyzeten. Ellenben, ha segítünk az eltévelyedett embereknek abban, hogy valóban képesek legyenek a változásra, ha utat tudunk mutatni nekik abban, ahogyan visszatalálhatnak a normális élethez, ez hasznos és előre vivő a társadalomnak is.

Azáltal, hogy nem csak az elítéltek felé szolgálunk, hanem a családjuk és közvetlen környezetük, sőt az áldozatok felé is, nagyobb eséllyel tudjuk kivédeni a szabadultak visszaesését.

Szolgálatunk többrétegűsége az alábbiakban mutatkozik meg:

Fogvatartottak

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a fogvatartottak számára lehetőség van munkatársaink és önkéntes segítőink által szervezett programokon való részvételre. Ilyenek például a csoportos foglalkozások, Bibliatanulmányok, angol nyelvoktatás. Lehetőséget kívánunk biztosítani a fogvatartottak számára a bizalmas beszélgetésekre is, ahol a négyszemközti találkozókon az Önkénteseink egyszerre csak egy emberre fókuszálnak. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon sokat jelent a baráti szó, a megértés a börtönben lévő ember számára.

A legkülönbözőbb háttérből kerülnek ki a csoportfoglalkozásra jelentkezők: akadnak nagyon jó háttérrel rendelkezők is, mások azonban csomagot sem kapnak, a benti körülmények még mindig sokkal megfelelőbbek számukra, mint az otthoniak voltak. Fogvatartottak családja Az elkövetett bűncselekmény sok mindenkire hatással van. A család súlyos terheket hordoz, míg az esetek túlnyomó többségében a család fenntartója börtönben van. A család gyakran szétesik, nehéz és ritka a kapcsolattartás lehetősége a börtönben lévő családtaggal. Anyagi nehézségeket, a gyereknevelés minden gondját, a társadalom megvetését kell magára hagyottan viselnie az otthon maradó szülőnek.

Éppen ezért létfontosságúnak tartjuk a családok segítését pl.: gyerekek táboroztatásával, családlátogatással, családi programok szervezésével. Igyekszünk a hivatalos ügyek intézésében, és a mindennapi élet dolgaiban gyakorlati segítséget nyújtani a rászorulóknak.

Áldozatok

Fontos számukra, hogy valaki kifejezze feléjük együttérzését, a szenvedések miatt, amiket átéltek. Elismerjük, hogy kárt szenvedtek, anélkül, hogy erről tehettek volna. Jól esik számukra, ha elmondhatják, mit éltek át. Fontos, hogy megfogalmazhassák igényeiket és hogy a számukra okozott kár - amennyiben ez lehetséges - megtérüljön. Igénylik, hogy az elkövető felvállalja a cselekedetét, annak következményét, valamint azt, hogy megnyugodhassanak, azaz, hogy az elkövető részéről már nem fenyegeti őket veszély.

Utógondozás

A börtönből szabadulva, legtöbb esetben egy teljesen új világba csöppenek bele az emberek munkahely, lakás, anyagi és családi háttér nélkül. A börtönben lévő munka nem ér véget a szabadulással. Igyekszünk nyomon követni pártfogoltjaink sorsát, lehetőségeinkhez mérten segítséget biztosítani nekik az újrakezdéshez. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, a velünk kapcsolatban álló utógondozottak többségének sikerült visszailleszkedni a társadalomba. Van munkájuk, rendezett családi háttérrel rendelkeznek, többen közülük segítik munkánkat.

Önkéntesek

A fogvatartottakkal, családjukkal, és a börtönből szabadult emberekkel foglalkozni nem lehet egyedül, vagy szétszórtan néhány embernek, ez egy igazi csapatmunka. Önkénteseink ütőképes csapatot kell, hogy alkossanak, a hatékony munka érdekében. Ahhoz, hogy ezt elérjük, különböző képzéseket szervezünk önkénteseink számára, és igyekszünk minél többet megtenni azért, hogy segíthessük munkájukat. Képzések A HEFOP program keretén belül a börtönbe járó önkéntes segítők számára társadalmi befogadás, munkába segítés, helyreállító igazságszolgáltatás témakörben képzéseket szervezünk.

Adományok

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy alapítványunk az egyén és a társadalom számára is hasznos tevékenységet folytat, valamint egy kicsit is érdekelt abban, hogy az egyszer megtévedt emberből ne váljék elvetemült bűnöző, úgy kérjük, támogassa tevékenységünket. Adományait az OTP bank 11743002-20167677 számlaszámra utalhatja át, vagy a Forrás Alapítvány, 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56. címre küldheti el, melyet ezúton is megköszönünk Önnek.

Forrás Alapítvány

7400 Kaposvár,
Toponári u. 1/B.

Adószám: 18771479-1-14

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.