Működhet-e a házasság?

Hogy a házasság örömeit élhessük is...

Alapítványunk nagy hangsúlyt fektet a házasságban felmerülő viták, konfliktusok, nézeteltérések kezelésére és annak mielőbbi megoldására. Ennek érdekében képzéseket szervezünk, hogy a házaspárok (különös tekintettel a különélő, elszakadt vagy nagy távolságban élő házaspárokra, börtönben lévő, illetve börtönből éppen szabadulók) számára.

Jó kapcsolatot tartunk fenn a Nemzetközi Testvéri Börtöntársasággal - Prison Fellowship International (PFI) és a keresztény értékekre építve több programot dolgoztunk ki, amelyekkel segíteni szeretnénk a börtönbüntetésüket töltőket, valamint az otthonmaradott hozzátartozókat az egymástól távol töltött idő elviselésében, valamint a szabadulást követően a közös élet tartalmas folytatására.

Amiben mi tudunk segíteni...

A tanfolyamot keresztény házaspárok vezetik, és munkájukat a vendéglátásban önkéntesek segítik. Ezen a napon arra bátorítják a házaspárokat, hogy gondolják át, vizsgálják meg együtt a párkapcsolatukban meglévő, esetleg már korábban is fennállt, néhány konkrét problémát, és együtt találjanak kiutat, megoldást ezekre. A tanfolyamvezetők segítségével arra kapnak bíztatást a házaspárok, hogy bátran osszák meg egymással gondolataikat, érzéseiket, nagyobb megértést tanúsítsanak egymás iránt, megpróbálják jobban megérteni egymás nehézségeit, amely az egymástól való elszakítottságból fakad. Segítséget kapnak ahhoz, hogy egy irányított párbeszéd formájában átbeszéljék a konfliktusaikat, igyekezzenek megérteni a saját és a társuk érzelmi igényeit, hogy valós elképzelést alakíthassanak ki egy-egy beszélővel kapcsolatosan, továbbá hogy a későbbiekben is, nap, mint nap reálisan tudjanak szembenézni a kapcsolatukban jelentkező nehézségekkel.

Hasonlóképpen kidolgozott program létezik arra is, hogy a bűncselekményeknél az elkövetőben felébresszék a sértett irányába a bocsánatkérés, a kártérítés valamilyen formájú és mértékű megvalósítását, és ezzel is döntéseinek, életvitelének hangsúlyosságára, életében a tetteiért vállalt, illetve vállalandó felelősség fontosságára hívják fel a figyelmét.

És amiben Ön tud segíteni

Amennyiben úgy gondolja, hogy tevékenységünk hasznára van a társadalomnak, és módjában van segíteni, úgy kérjük, hogy támogassa az alapítványunkat.

Adományait az OTP bank 11743002-20167677 számlaszámra utalhatja át, vagy a Forrás Alapítvány, 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56. címre küldheti el, melyet ezúton is megköszönünk Önnek.

Forrás Alapítvány

7400 Kaposvár,
Toponári u. 1/B.

Adószám: 18771479-1-14

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.