Esély a változásra és újrakezdésre...

Esély a változásra és újrakezdésre... Önmagában már az, hogy valaki elveszíti a szabadságát tragédia. De ami még ennél is
nagyobb tragédia az, ha valaki a szabadsága mellett még attól is megvan fosztva,
hogy tiszta lappal újra kezdje az életét. Mint az nagyon is jól tudjuk, a börtönből
szabadultaknak vajmi kevés esélyük van arra, hogy visszaintegrálódjanak a
társadalomba.

Ennek talán a legfőbb oka az, hogy a fegyintézetekben többnyire nem történik meg az
elítéltek átnevelése, sőt nagyon sok esetben rosszabb állapotban kerülnek ki a
börtönből, mint ahogyan bekerültek. Ezért a társadalomnak előítéletei vannak a
börtönviselt emberek iránt és ahelyett, hogy a társadalom összefogna és segítene
ezeknek az embereknek visszailleszkedni, nagymértékben megnehezíti azt,
kitermelve ezzel, egy masszív bűnözői réteget.

Alapítványunk azért hozta létre a börtönszolgálatát, hogy ezen az áldatlan állapoton
némiképp változtatni tudjon. Segíteni szeretnénk az elítélteknek abban, hogy
valódi változás álljon be az életükbe és könnyebben vissza tudjanak térni a normális,
becsületes élethez.

Mély meggyőződésünk, hogy a kirekesztés csak olaj a tűzre, és ahelyett, hogy bármit
is megoldana, csak ront a helyzeten. Ellenben, ha segítünk az eltévelyedett
embereknek abban, hogy valóban képesek legyenek a változásra, ha utat tudunk
mutatni nekik abban, ahogyan visszatalálhatnak a normális élethez, ez hasznos és előre
vivő a társadalomnak is.

Azáltal, hogy nem csak az elítéltek felé szolgálunk, hanem a családjuk és közvetlen
környezetük, sőt az áldozatok felé is, nagyobb eséllyel tudjuk kivédeni a
szabadultak visszaesését.

Szolgálatunk többrétegűsége az alábbiakban mutatkozik meg:

Fogvatartottak

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a fogvatartottak számára
lehetőség van munkatársaink és önkéntes segítőink által szervezett programokon való
részvételre. Ilyenek például a csoportos foglalkozások, Bibliatanulmányok, angol
nyelvoktatás. Lehetőséget kívánunk biztosítani a fogvatartottak számára a
bizalmas beszélgetésekre is, ahol a négyszemközti találkozókon az Önkénteseink
egyszerre csak egy emberre fókuszálnak. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon
sokat jelent a baráti szó, a megértés a börtönben lévő ember számára.

A legkülönbözőbb háttérből kerülnek ki a csoportfoglalkozásra jelentkezők: akadnak
nagyon jó háttérrel rendelkezők is, mások azonban csomagot sem kapnak, a benti
körülmények még mindig sokkal megfelelőbbek számukra, mint az otthoniak
voltak.
Fogvatartottak családja
Az elkövetett bűncselekmény sok mindenkire hatással van. A család súlyos terheket
hordoz, míg az esetek túlnyomó többségében a család fenntartója börtönben van.
A család gyakran szétesik, nehéz és ritka a kapcsolattartás lehetősége a börtönben
lévő családtaggal. Anyagi nehézségeket, a gyereknevelés minden gondját, a
társadalom megvetését kell magára hagyottan viselnie az otthon maradó szülőnek.

Éppen ezért létfontosságúnak tartjuk a családok segítését pl.: gyerekek
táboroztatásával, családlátogatással, családi programok szervezésével. Igyekszünk a
hivatalos ügyek intézésében, és a mindennapi élet dolgaiban gyakorlati segítséget
nyújtani a rászorulóknak.

Áldozatok

Fontos számukra, hogy valaki kifejezze feléjük együttérzését, a szenvedések miatt,
amiket átéltek. Elismerjük, hogy kárt szenvedtek, anélkül, hogy erről tehettek
volna. Jól esik számukra, ha elmondhatják, mit éltek át. Fontos, hogy
megfogalmazhassák igényeiket és hogy a számukra okozott kár - amennyiben ez
lehetséges - megtérüljön. Igénylik, hogy az elkövető felvállalja a cselekedetét, annak
következményét, valamint azt, hogy megnyugodhassanak, azaz, hogy az elkövető
részéről már nem fenyegeti őket veszély.

Utógondozás

A börtönből szabadulva, legtöbb esetben egy teljesen új világba csöppenek bele az
emberek munkahely, lakás, anyagi és családi háttér nélkül. A börtönben lévő
munka nem ér véget a szabadulással. Igyekszünk nyomon követni pártfogoltjaink
sorsát, lehetőségeinkhez mérten segítséget biztosítani nekik az újrakezdéshez.
Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, a velünk kapcsolatban álló utógondozottak
többségének sikerült visszailleszkedni a társadalomba. Van munkájuk, rendezett
családi háttérrel rendelkeznek, többen közülük segítik munkánkat.

Önkéntesek

A fogvatartottakkal, családjukkal, és a börtönből szabadult emberekkel foglalkozni
nem lehet egyedül, vagy szétszórtan néhány embernek, ez egy igazi csapatmunka.
Önkénteseink ütőképes csapatot kell, hogy alkossanak, a hatékony munka
érdekében. Ahhoz, hogy ezt elérjük, különböző képzéseket szervezünk önkénteseink
számára, és igyekszünk minél többet megtenni azért, hogy segíthessük
munkájukat. Képzések
A HEFOP program keretén belül a börtönbe járó önkéntes segítők számára társadalmi
befogadás, munkába segítés, helyreállító igazságszolgáltatás témakörben
képzéseket szervezünk.

Adományok

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy alapítványunk az egyén és a társadalom számára is
hasznos tevékenységet folytat, valamint egy kicsit is érdekelt abban, hogy az
egyszer megtévedt emberből ne váljék elvetemült bűnöző, úgy kérjük, támogassa
tevékenységünket. Adományait az OTP bank 11743002-20167677 számlaszámra
utalhatja át, vagy a Forrás Alapítvány, 7400 Kaposvár, Kanizsai u.56. címre küldheti
el, melyet ezúton is megköszönünk Önnek.