Magunkról

A Forrás Alapítványt 1999.-ben hoztuk létre. Az alapítvány, keresztény jellegénél fogva céljának, feladatunknak tartjuk az alapvető emberi valamint bibliai értékrend és normák közvetítését különböző előadások, konferenciák, tanfolyamok, rendezvények szervezésével, illetve karitatív tevékenységeken keresztül. Ezen mértékadó értékek a szeretet, önzetlenség, a rászorulók segítése, a család, illetve az emberi kapcsolatok fontossága.
Céljaink:

Ifjúsági és gyermektáborok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel azokra a legrászorultabb rétegekre, akiknek üdülésre, táborozásra a legkevesebb lehetősége van: nagycsaládokban, munkanélküli családokban felnövők számára.
A családoknak, - mint a társadalom alapjának - a segítése, támogatása a szülők, illetve házaspárok számára szervezett előadásokkal, tanácsadással.
Nagycsaládosok részére kikapcsolódási, táborozási lehetőség biztosítása.
Börtönszolgálat a Somogy Megyei Büntetés - végrehajtási Intézetben, illetve a börtönben lévő szülők gyermekeinek üdültetése, a börtönből szabadultak társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatásának, munkába való elhelyezkedésének támogatása.
Alapítványunknál jelenleg 4 főállású munkatársunk van, és mintegy 30fő önkéntes segíti munkánkat.