HISZ

Helyreállító igazságszolgáltatás című képzési programról

Alapítványunk nagy hangsúly fektet a fogvatartottak, szabadultak és családjaik közötti kapcsolat helyreállítására. Ennek érdekében képzéseket szervezünk, amelyeknek fő célkitűzése, hogy a Helyreállító igazságszolgáltatás a hagyományos Megtorló Igazságszolgáltatás helyett, az emberi kapcsolatok helyreállítását helyezi előtérbe, az áldozatok, a bűnelkövetők és a társadalmi kapcsolatok helyreállítását, amiben a civil segítő közvetítő szerepet tölt be.

A képzés során fontos felismerni az áldozatok és elkövetők találkozásának jelentőségét, amikor a bűncselekmény következtében átélt sérelmeiket elmondhatják egymásnak. Megismerni és felfedezni a megbánás, megbocsátás és megbékélés lehetőségeit, és azok messze ható következményeit. A program a helyreállítás folyamatát ismerteti meg a résztvevővel. Az ismeret által elindítja, segíti a felelősségvállalás és jóvátétel útján a bűnelkövetőt.
A program során az elkövető felismeri, hogy minden egyes bűnténynek, amelyet egy másik személy ellen követtek el, sokkal messzebbre ható következményei vannak, és ami történt, rossz.

Az általánosan bevett gyakorlat- valaki vétkezett, mechanikus módon megtorolni azt, bízva abban, hogy a megtorlás keménysége megváltoztatja a vétkezőt.
Statisztikák mutatják, hogy a bűnelkövetők 2/3-a újra visszakerül.
HISZ. Abból indul ki, hogy a megtorló igazságszolgáltatás abszolút nem hatékony. Mert nem segít az elkövetőnek szembenézni azokkal az okokkal, melyek a bűnelkövetéshez vitték. Nem segít szembenézni önmagával, nem segít belehelyezni magát az áldozat helyébe. Nem segít belülről megváltozni. Nem ad jó célokat. Nem ad segítséget a kapcsolatai megőrzéséhez, és a visszailleszkedéséhez a társadalomba, családjába. Mindezek "helyreállításában" próbál segítséget adni a HISZ

A HISZ alapprogramja: "Zákeus-program"

A Bibliában szereplő Zákeus történetét alapul véve elkészült egy nagyon hatásos program. Célja: Szembesíteni az elkövetőt tettének következményeivel, és a helyreállás, helyreállítás lehetőségeit feltárni előtte.

Zákeus története:

Zákeus történetét a Bibliában Lukács evangéliumában olvashatjuk. Zákeus vámszedő, korának egyik leggyűlöltebb foglalkozását űzi: kiszolgálja a megszálló hatalmat, és a saját népét sanyargatja. Az emberek megvetéssel néznek rá, kerülik, de félnek is tőle a hatalma miatt. Nincsen becsülete a társadalomban. Egyszer csak meghallja, hogy Jézus jön, az a Jézus, akiről sokfélét beszélnek az emberek, aki a szeretet és a megbocsátást hirdeti, aki betegeket gyógyít, aki az Írásból idéz.

Nagyon kíváncsi, ezért -kistermetű lévén felmászik egy fügefára. És megtörténik a csoda! Jézus szól hozzá, őhozzá, a megvetetthez, őhozzá, akit mindenki gyűlöl, őhozzá, aki másokat csak megkárosított.

Mit gondolhatott Zákeus? Mit érezhetett? Mi mehetett végbe a szívében, az elméjében?

Egy biztos, megváltozott a gondolkodásmódja, az értékrendje átalakult. Felismerte, hogy milyen helytelen életet élt, szembenézett a valósággal, és helyre akarta hozni korábbi tetteinek következményeit.

Zákeus-program a börtönökben.

Zákeus történetét bevittük, és továbbra is tervezzük bevinni a büntetés- végrehajtási intézetekbe. Azt szeretnénk elérni, hogy a fogvatartottak Zákeus módjára megálljanak, és szembenézzenek életükkel, cselekedeteikkel- és konkrétan az általuk elkövetett bűncselekménnyel. Vállalják fel tettük következményeit, és próbálják meg az áldozattal rendezni a kapcsolatot. Állítsák helyre, amit elrontottak.

A Zákeus program megvalósításához segítőtársakra van szükségünk. Ennek érdekében önkénteseket képzünk, hogy egy csapatban tudjunk a börtönökbe bemenni, a fogvatartottakhoz szólni, segíteni nekik az életük helyreállításában.

Forrás Alapítvány

7400 Kaposvár,
Toponári u. 1/B.

Adószám: 18771479-1-14

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.