Magyar Testvéri Börtöntársaság

Jézus mondja: "Börtönben voltam és meglátogattatok."

Roszík Gábor 1991-ben került kapcsolatba a börtönmisszióval; egy prédikációjára a börtönben hosszasan készült, fontolgatta, hogyan szólítsa meg az elítélteteket, majd mikor kiállt eléjük azt mondta nekik, hogy "Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban". Ez után egyre több feladatot vállalt fel a misszióval kapcsolatban, majd 1992. november 2-án kezdeményezésére megalakult a MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG. 1993 szeptemberében a Társaság felvételt nyert a NEMZETKÖZI TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG (Prison Fellowship International) szervezetbe, melynek jelenleg 88 országban van tagszervezete, s legalább másik 20 országban folyamatban van a megalakulása.

A Testvéri Börtöntársaság egy olyan országos kiterjedésű társadalmi szervezet, melynek tagjai hivő emberek és vallják, hogy Jézus Krisztus az, aki a "megrepedt nádat nem töri el" és azért jött, hogy az "elveszettet megkeresse". Tagjaink különböző felekezetekhez tartoznak és különböző módon vesznek részt a börtönmisszió szolgálatában. Vannak, akik rendszeresen járnak a börtönökbe, ott istentiszteletet tartanak, csoportfoglalkozást vezetnek. Vannak, akik a börtönökön kívül az elítéltek családja és gyermekei körében végzik szolgálatukat és vannak, akik az imádság áldott lehetőségével és szolgálatával állnak a missziós munka, az elitéltek és a hozzátartozói mellett.

Forrás Alapítvány

7400 Kaposvár,
Toponári u. 1/B.

Adószám: 18771479-1-14

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.