Társadalmi befogadás

Esély egy új életre...

Ez a program a társadalmi befogadás erősítésének céljából indult el. Alapítványunk szeretné a segítségnyújtás alapelveinek mélyebb megismertetését az önkéntesek számára. Fontos, hogy sikeres munkát végezzenek, megismerjék azokat az eszközöket, lehetőségeket, amik a segítésben rendelkezésre állnak és ezeket megfelelően tudják alkalmazni.Fontos a börtönökbe bejáró önkéntesek fejlesztése, mert ezt elhívásnak érzik, nagyon jó szándékkal teszik és sokat tehetnek a változásért. Kérdéseikkel, hozzászólásaikkal elindul bennük egy fejlődés, mert gondolkoznak az esetleges problémákról. Beleélésük a helyzetekbe arról tanúskodik, hogy mennyire értékelik a segítő munkával járó felelősséget és mennyire érzékelik a leendő segítettek szükségleteit.

Az élet másik oldala...

Nagyon rossz, ha valaki elveszti a szabadságát és ez mellett még attól is megvan fosztva,hogy tiszta lappal újra kezdje az életét. Mint az nagyon is jól tudjuk, a börtönbőlszabadultaknak kevés esélyük van arra, hogy visszaintegrálódjanak atársadalomba. Ennek talán az az egyik fő oka, hogy a fegyintézetekben többnyire nem törődnek az elítéltek helyes útra és a bűnmentes életre való átnevelésével.Sok esetben megtörténik, hogy a börtönbüntetésük letöltése után rosszabb állapotban kerülnek ki a börtönből, mint ahogyan bekerültek.A társadalomnak előítéletei vannak a börtönviselt emberek iránt és ahelyett, hogy a társadalom összefogna és segítene ezeknek az embereknek visszailleszkedni, nagymértékben elősegíti azt.

A képzésben az önkéntesek valóságos, hiteles történetek befogadásával különböző problémákba pillanthattak bele. Az előadók és a résztvevők között beszélgetés alakult ki, mindenki választ kaphatott azokra a kérdésekre, amelyek foglalkoztatták.Az önkénteseknek lehetőségük nyílt egy szabadult elítélt beszámolóját megismerni, ami rengeteg nehézséggel és kudarccal teli történet volt. A végén arra a következtetésre jutottak, hogy a befektetett munka megtérül, látható eredményei vannak mind a bűnelkövető, mind a családja számára.

A résztvevők visszajelzéseiből kiderült, hogy hasznos volt számukra a képzés. Jól hasznosították a személyes beszámolókat, tanúságtételeket, a vezető jártasságát. Néhányan jelezték a képzés ideje alatt, hogy azért is hasznos számukra a képzés, mert nem tagadja a nehézségeket, a felmerülő problémákra hívja fel a figyelmet.

Adományok

Amennyiben úgy gondolja, hogy tevékenységünk hasznára van a társadalomnak, ésmódjában van segíteni, úgy kérjük, hogy támogassa az alapítványunkat.Adományait az OTP bank 11743002-20167677 számlaszámra utalhatja át, vagy aForrás Alapítvány, 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56. címre küldheti el, melyetezúton is megköszönünk Önnek.

Forrás Alapítvány

7400 Kaposvár,
Toponári u. 1/B.

Adószám: 18771479-1-14

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.